top of page

ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות - חוקה ותקנון

ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות לזכרו של אורנתן מוטעי ז"ל – עונת 2022

התקנון לעונת 2022, עדיין בבנייה

יש לעקוב אחר עדכוני התקנון

www.ligarishon.com

יו"ר הנהלת הליגה : ישראל מוטעי.

חברי וועדת משמעת: מירון עברי שילון, אסי דרעי. 

מנהל מקצועי ואחראי שיפוט ומזכירות: פליקס בלומנטל. 

הליגה פועלת תחת ומטעם החברה העירונית לתרבות נופש וספורט בע"מ, חטיבת ספורט וקהילה, אגף הספורט.

אולמות הליגה: אולם גמי ראשון לציון. 

תחילת עונת 2022: 7.12.2021 

סיום משוער עונת 2022: בשבוע האחרון של חודש יולי 2022 / השבוע הראשון של חודש אוגוסט 2022. 

הליגה מחולקת ל-_ בתים: בית א, בית ב ובית ג

אופן החלוקה בהתאם לעונת 2021 וע"פ החלטת הוועדה המקצועית והנהלת הליגה.

מעבר בין בתים 

הקבוצה שסיימה במקום הראשון בבית ג תעבור בעונה הבאה לבית ב

הקבוצה שסיימה במקום הראשון בבית ב  תעבור בעונה הבאה לבית א.

הקבוצה שסיימה במקום האחרון בבית א תעבור בעונה הבאה לבית ב.

הקבוצה שסיימה במקום האחרון בבית ב תעבור בעונה הבאה לבית ג.

הנהלת הליגה יכולה לשמור לעצמה את הזכות למנוע את המעברים. 

קביעת האליפות

עדכון 3.8.22:

העונה תתחלק ל-2 שלבים:

שלב ראשון: שלב הבתים.

בבית א, בשלב הראשון על פי סיבוב אחד

בבית ב, על פי 2 סיבובים

בבית ג, על פי  2 סיבובים

סה"כ משחקים בשלב הבתים ___

שלב שני: שלב ההכרעה ומשחקי גמר:

בית א: 4 הקבוצות שתסיימנה במקומות הראשונים יעלו לפליאוף עליון בשיטת סדרות חצי גמר הטוב מ-3, ולאחר מכן משחק גמר 1.

בית ב: 4 הקבוצות שתסיימנה במקומות הראשונים - סדרות חצי גמר בשיטת הטוב מ-3 ולאחר מכן משחק גמר 1

בית ג: 4 הקבוצות שתסיימנה במקומות הראשונים - סדרות חצי גמר בשיטת הטוב מ-3 ולאחר מכן משחק גמר 1

משחקים על הירידה: ללא

סה"כ משחקים בעונת 2022: __.

הקבוצה שתסיים במקום הראשון בבית א תהיה "אלופת ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות לשנת 2022"

הקבוצה שתסיים במקום השני בבית א תהיה "סגנית אלופת ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות לשנת 2022".

שתי הקבוצות שיסיימו במקום הראשון והשני בבית ב תחזקנה בתואר "אלופת בית ב לעונת 2022" ו "סגנית אלופת בית ב' לעונת 2022"

שתי הקבוצות שיסיימו במקום הראשון והשני בבית ג תחזקנה בתואר "אלופת בית ג לעונת 2022" ו "סגנית אלופת בית ג' לעונת 2022"

- המשחקים יישפטו על ידי שופטים שנבחרו דרך חטיבת ספורט וקהילה

- בחלק מן המשחקים ולשיקול דעת הוועדה המקצועית ישפטו 2 שופטים.

 - במשחקי חצי הגמר והגמר ישפטו 2 שופטים. 

- 2 אנשי מזכירות בכל משחק

- השופט יכול להתייעץ בזמן המשחק עם צוות המזכירות לגבי אירועים במשחק כחוות דעת נוספת.

- המשחקים אמנם מצולמים אך זה לצרכי שיווק בלבד וככלל הצילומים לא יהיו קבילים לשינוי החלטת שופט (קביעת סל, עבירה, חוץ, סיום שעון וכו) לא בזמן משחק ולא בערעור לאחר סיומו, למעט (בהחרגה) של מקרים חריגים כגון: התנהגות בלתי ספורטיבית קיצונית, התנהגות / עבירה (שחקן ו/או ספסל) גסה במיוחד שנעלמו מעיני השופט.

- פנייה / שאלה / ערעור יתקבלו עד חצי שעה מתום המשחק ולא יאוחר מכן. 

 

- החוקה שלנו מבוססת על חוקת הכדורסל של פיב"א ואיגוד הכדורסל הישראלי למעט שינויים המפורטים בתקנון זה. 

    (לצפייה בשינויי חוקת איגוד הכדורסל מעונת 2018 לחצו כאן )

 

 

מבנה המשחקים וחוקה

קביעת המיקום בטבלה:

1. ניצחון = 2 נקודות

2. הפסד = 1 נקודות.

3. במקרה של שוויון נקודות, בין 2 קבוצות- יתרון במיקום לקבוצה שניצחה במשחק בין 2 הקבוצות.

3.1 אם במצב המשחקים ב-2 המפגשים בין הקבוצות הוא 1-1, המיקום ייקבע לפי ההפרש (כלומר אם קבוצה א ניצחה ב4 במפגש הראשון וקבוצה ב ניצחה ב2 במפגש השני, קבוצה א תקבל את המיקום הגבוה יותר).

3.2 אם בהמשך לסעיף 3.1, ההפרש הוא זהה, הקבוצה שקלעה יותר נקודות במפגש בין השתיים תקבל את המיקום הגבוה יותר

4. במקרה של שוויון נקודות בין 3 קבוצות או יותר, המיקום יקבע לפי הפרשי הסלים במשחקים ביניהן (כלומר בית פנימי) (לגבי כל הקבוצות בעלות ניקוד זהה)

הפסד טכני לא יזכה את הקבוצה ב -1 נק, הקבוצה השנייה כן תקבל 2 נק' בגין הניצחון הטכני)

מבנה המשחק:

המשחקים בעונה זו יהיו בשיטת הרבעים. 10 דקות לכל רבע סה"כ 40 דקות משחק.

1.1הפסקה בין רבעים: דקה.

1.2 הפסקת מחצית (בין הרבע השני לשלישי): דקה וחצי.  

הארכה:

במידה ומשחק מסתיים בשוויון (תיקו) תתווסף הארכה בת 3 דקות.

עבירות בהארכה: ימשיכו להיספר העבירות מן הרבע הרביעי (כלומר אם קבוצה הגיעה ל LIMIT ברבע הרביעי , זה ימשיך עמה להארכה)

לא יינתנו פסקי זמן נוספים בהארכה.

בכל רבע זכאית כל קבוצה לפסק זמן אחד שאורכו 45 שניות. 

3. קבוצה אשר לא תופיע למשחק יירשם כנגדה הפסד טכני אשר ייזכה את הקבוצה השנייה בניצחון 15-0. (15 הנקודות יירשמו לזכותו של ראש הקבוצה), הקבוצה המפסידה לא תקבל 1 נק' בגין ההפסד הטכני(ואשר הודיעה על אי התייצבותה למשחק תוך פחות מ -48 שעות לפני קיום המשחק). 

4. ב-3 הרבעים הראשונים של המשחק (1,2,3) השעון לא עוצר למעט: זריקות עונשין, פסק זמן או מצבים מיוחדים לשיקול דעתו של השופט. בדקה האחרונה בכל רבע (1,2,3) השעון ייעצר גם בעת חילוף.

5. ב- 2 דקות האחרונות ברבע ה-4 השעון עוצר גם אחרי סל.

6. בהארכה: 2 דק ראשונות השעון לא עוצר למעט: זריקות עונשין, פסק זמן או מצבים מיוחדים לשיקול דעת שופט.

7. דקה אחרונה של ההארכה: השעון עוצר בכל עצירת משחק.

.8.1 שעון 24 שניות- מופעל ברגע שהכדור התקבל על ידי השחקן בעת הכנסת כדור מצידו השני של המגרש. (ביטול תקנת הפעלת 24 שניות רק מחציית קו החצי).  

* שימו לב כי ישנה הגבלה של חוק 8 השניות למעבר החצי.

8.2 שעון 24 שניות - בכל פעם שהשליטה בכדור מתחלפת ('כדור עובר') והוא מוכנס למגרש מקו החצי- מאפסים שעון ל- 14 שניות.

8.3 שעון 24 -  עבירה שמבוצעת לפני שקבוצת ההתקפה עוברת את קו מחצית המגרש- שעון מאופס ל 24. 

עבירות:

1. עבירות קבוצתיות במחצית: 2 זריקות עונשין החל מהעבירה ה-5 בכל רבע. 

2. עבירה טכנית לשחקן בתחומי המגרש תיחשב בספירת 5 העבירות הקבוצתיות. 

3. עבירה טכנית לספסל (שחקן / מאמן / מנהל) לא תיחשב בספירת 5 עבירות קבוצתיות. 

4. שחקן מורחק מהמשחק ב 5 עבירות (אישיות וטכניות).

5. שחקן מורחק מתחומי המגרש ב-2 עבירות בלתי ספורטיביות / טכניות או בשילוב שלהן.

6. מאמן מורחק מתחומי המגרש ב-2 עבירות טכניות (מאמן) או 3 עבירות טכניות לספסל או 2 עבירות טכניות לספסל + 1 עבירה טכנית למאמן.

7. בכל מקרה של הרחקה עקב עבירות טכניות ו/או בלתי ספורטיביות , במידה ולא הייתה התנהגות חריגה השחקן / מאמן חוזר אוטומטית במשחק הבא. 

8. במקרה וההרחקה הייתה עקב התנהגות חריגה ו/או לוותה בהתנהגות חריגה לאחר ההרחקה, חזרת השחקן ו/או המאמן יהיה בכפוף להחלטת המנהלת ו/או וועדת משמעת. 

אין לבצע עבירות גופניות: להכות שחקן בכל דרך שהיא, לזרוק עליו את הכדור, או לדחוף אותו בחוזקה. כאשר אתה עם הכדור, עבירה מסוג זה נקראת: עבירת בלתי ספורטיבית.

 להסבר על עבירות בלתי ספורטיביות - לחצו כאן

 

זריקות עונשין:

1. החל מעבירה 5 קבוצתית בכל רבע- 2 זריקות עונשין.

2. עבירה במהלך ניסיון זריקה לסל או במהלך צעד וחצי - 2 זריקות עונשין.

3. עבירה במהלך קליעה לסל 2 או 3 נקודות והסל אושר (and 1) - אז 1 זריקת עונשין.

4. עבירה במהלך זריקה מחוץ לקשת השלוש - 3 זריקות עונשין.

5. מהלך הזריקה נחשב כל עוד הכדור לא פגע בטבעת. 

6. עבירה טכנית לשחקן / ספסל / מאמן - 1 זריקת עונשין (כל שחקן רשאי לזרוק). 

7. במקרה של עבירה טכנית, לאחר זריקת עונשין אחת הכדור חוזר לקבוצה ששלטה בכדור בזמן השריקה

8. עבירה בלתי ספורטיבית- 2 זריקות עונשין.

9. במקרה של עבירה בלתי ספורטיבית, לאחר 2 זריקות עונשין הכדור מוכנס ליד קו החצי בצד ההתקפה. 

הפרות:

  • פעולות שבגינן יועבר הכדור לקבוצה השנייה.

אי-הוצאת כדור חוץ במשך 5 שניות. לפי ספירת שופט המשחק

2 במידה ויחליט השופט לעצור משחק, יירשם ניצחון טכני לטובת הקבוצה השנייה ביתרון 15:0

זמנים:

.1.1 שעון 24 שניות- מופעל ברגע שהכדור הוכנס למגרש והתקבל על ידי שחקן (ביטול תקנת הפעלת שעון 24 רק לאחר חציית קו החצי).  

* שימו לב כי ישנה הגבלה של חוק 8 השניות למעבר החצי.

1.2 שעון 24 שניות - בכל פעם שהשליטה בכדור מתחלפת ('כדור עובר') והוא מוכנס למגרש מקו החצי- מאפסים שעון ל- 14 שניות.

1.3 שעון 24 -  עבירה שמבוצעת לפני שקבוצת ההתקפה עוברת את קו מחצית המגרש- שעון מאופס ל 24. 

2. ב-3 הרבעים הראשונים של המשחק (1,2,3) השעון לא עוצר למעט: זריקות עונשין, פסק זמן או מצבים מיוחדים לשיקול דעתו של השופט. בדקה האחרונה בכל רבע (1,2,3) השעון ייעצר גם בעת חילוף.

3. ב- 2 דקות האחרונות ברבע ה-4 השעון עוצר גם אחרי סל.

4. בהארכה: 2 דק ראשונות השעון לא עוצר למעט: זריקות עונשין, פסק זמן או מצבים מיוחדים לשיקול דעת שופט.

5. דקה אחרונה של ההארכה: השעון עוצר בכל עצירת משחק.

הגבלות זמנים:

1. 3 שניות - שחקן שלא יוצא מאזור ה"צבע" (עם 2 הרגליים), הכדור יעבור לקבוצה השנייה עם שעון 24 מלא. 

2. 5 שניות - הכנסת כדור לתחומי המגרש, לאחר עבירה, חוץ או סל שנקלע.

3. 5 שניות לשחקן האוחז בכדור: כאשר שחקן התקפה מחזיק בכדור (לפני או אחרי כדרור) ושחקן הגנה קרוב אליו במרחק של מטר ומטה, על השחקן לבצע פעולה עם הכדור (כדרור אם יש, מסירה או זריקה לסל) תוך 5 שניות, אחרת הכדור עובר לקבוצה השניה. 

4. 8 שניות - לעבור את קו מחצית המגרש לחלק ההתקפי. (כאשר שעון ה -24 מראה שנותרו 15 שניות). 

5. 14 שניות, כאשר: קבוצת התקפה לוקחת את הריבאונד (כדור פגע בטבעת). 

6.  14 שניות, כאשר: הקבוצה מאבדת את הכדור לפני שעברה את קו מחצית המגרש, הקבוצה הנגדית מזוכה בהתקפה בת 14 שניות. 

7. 14 שניות, גם בעבירת חצי. 

8 24 שניות: זמן כולל להתקפה. 

חוקים נוספים:

לאחר שקבוצה תוקפת העבירה את הכדור מעבר לקו החצי אסור להחזירו למחצית המגרש שלה ("חוק החצי").

אין להוציא כדור או שחקן עם כדור מחוץ לתחומי המגרש. במקרה שיצא כדור החוצה זריקת החוץ תהיה של הקבוצה היריבה למי שנגע אחרון בכדור.

אין לבעוט בכדור בכוונה תחילה, אבל מותר לבצע חסימה באמצעות הגוף.

אין להכות בכדור באגרוף.

אין לחסום את הכדור לאחר שירד במעופו אל החישוק. במקרה כזה תחשב הזריקה כקליעה מוצלחת.

6. הכנסת כדור למגרש לאחר סל - (חוק ה5 שניות) מותר לשחקן לרוץ עם הכדור על קו הרוחב ולמסור לשחקן מקבוצתו תוך 5 שניות.

7. בכל שאר מצבי הכנסת הכדור (חוץ, עבירה וכו) אסור להזיז יותר מרגל אחת ימינה או שמאלה ולמסור את הכדור תוך 5 השניות המותרות.

8. במשך כל מהלך המשחק כולל הארכה. אסור לשחקן הגנה ששומר על השחקן התקפה שמכניס כדור מבחוץ לעבור עם הגוף (רגליים, ידיים) את קווי המגרש (אורך ורוחב). בפעם הראשונה תהיה אזהרה והסבר מהשופט בפעם השניה (באותו מהלך) תישרק עבירה טכנית לשחקן.

9. הפרת חצי לא תיחשב ככזו אם שחקן ההתקפה לא עבר את קו מחצית המגרש עם 2 רגליו והכדור. כל עוד אחת הרגלים ו/או הכדור לא עברו לחצי ההתקפי מותר לשחקן לכדרר אחורה לחצי ההגנתי (תחת מגבלת 8 שניות לעבור את החצי).

10. מהלך המשחק ימשך / יחשב ככזה שהכדור פוגע מחוץ לשטח המגרש או שהרגלים נוגעות מחוץ למגרש. קווי המגרש נחשבים מחוץ לשטח המגרש (חוץ)

פסקי זמן, נהלי עבודה מול מזכירות המשחק

בתחילת כל משחק כל קבוצה תכריז בפני המזכירות על "מאמן הקבוצה" הוא ורק הוא יהיה רשאי לפנות אל המזכירות ולסמן סימונים חוקיים לשופט המשחק.

במידה והמאמן משמש גם כשחקן, תהיה רשאית הקבוצה לשנות את "מאמן הקבוצה" ובתנאי שהודיעה על כך מראש ותוך כדי המשחק (טרם ההחלפה) למזכירות.

רק "מאמן הקבוצה" יהיה רשאי לעמוד על הקווים. שאר חברי הקבוצה (שאינם ה"חמישייה") יורשו לשבת על הספסל או שיועלו ליציע.

כל מאמן רשאי לעצור את מהלך המשחק בתיאום עם השופט ו/או המזכירות ולקחת פסק זמן בתוך המשחק על מנת לתדרך את השחקנים שלו. פסק הזמן הוא הפסקה של 45 שניות. כל קבוצה זכאית לפסק זמן אחד ברבע לא ניתן לצבור את פסקי הזמן.

* בהארכה ראשונה לא יתקבל פסק זמן נוסף. במידה ולא נוצל ברבע הרביעי, יוכל להיות מנוצל בהארכה.

הגדרת נציג רשמי של הקבוצה: נציגה הרשמי של כל קבוצה הוא אדם שנבחר / הוגדר על ידי קבוצתו כנציג הקבוצה. זהו אותו נציג שמייצג את הקבוצה מול העירייה ומול נציגי הליגה (למשל בקבוצת הוואטסאפ)

לפני כל משחק יתבקש נציגה הרשמי של הקבוצה למלא טופס רישום של השחקנים לאותו משחק. שימו לב כי ניתן לרשום שחקנים על גבי הטופס רק אלו המשלמים במסגרת החברה העירונית.

לא יוכל שחקן לשחק בשתי קבוצות באותו הבית (על אף שרשום בשני המועדונים) .

משמעת:

כל מעשה אלימות לא ספורטיבי יועלה לדיון וועדת המשמעת של הליגה. הנהלת הליגה והחברה העירונית שומרות לעצמן את הזכות להרחיק קבוצות מן הליגה שינהגו באלימות מילולית ופיזית.

השופט הוא הסמכות המקצועית העליונה במשחק, יש לכבד את סמכותו וקביעותיו הסופיות.

מבנה המזכירות והשופטים:

בכל משחק ישפוט שופט מקצועי אחד שימונה ע"י המנהל המקצועי של הליגה. (לפי שיקול דעת מקצועי ייתכנו במשחקים נבחרים שני שופטים). 

1.1 החל משלב סדרות חצי הגמר- ישפטו 2 שופטים.

צוות המזכירות יכלול שני אנשי מזכירות (שעון וטופס) אשר ימונו ע"י המנהל המקצועי של הליגה.

שחקנים

1 לא יעלה שחקן למגרש ללא כרטיס שחקן הרשום במזכירות הליגה

2 לא יעלה שחקן למגרש אשר אינו רשום באחד ממרכזי הקהילה בעיר ראשון לציון או לחלופין אושר על ידי וועדת הליגה

3 כל שחקן יכול לשחק במהלך העונה בליגה בקבוצה אחת בלבד. לאחר פתיחת העונה לא תתאפשרנה העברת שחקנים בין הקבוצות (בשלושת הבתים גם יחד, למעט המפורט בחלון ההעברות.)

4 כל שחקן יחתום בתחילת העונה על טופס "הצהרת בריאות ופטור מאחריות" + ישלח תעודת דרכון ירוק. 

5 בכל קבוצה יכולים להירשם עד 2 שחקנים המשחקים בליגה ב של איגוד הכדורסל. (למעט קבוצת המפציצים וקבוצת מכבי "רוזן" ראשל"צ המשחקות במקביל גם בליגה ב של איגוד הכדורסל). 

6 שחקנים הרשומים בליגות גבוהות (א ומעלה של איגוד הכדורסל) אינם מורשים להשתתף בליגה.

7 גיל מינמלי להשתתפות שחקן בליגה: גיל 21 ומעלה. חריגים רק באישור מזכירות הליגה ורק בבית א. 

8 כל שחקן מחוייב למסור תעודת תו ירוק / תעודת מתחסן בתוקף אשר תיבדק ורק במקרה זה תאושר השתתפותו. תקנון זה יהיה בכפוף להוראות הבריאות באותו זמן עדכני. 

8.1 יש לעטות מסיכות כאשר יושבים בקהל

חלון העברות ו/או צירוף שחקנים חדשים לקבוצה. 

1. מטרת החוק היא לאפשר לשחקן לעבור קבוצה ו/או לצרף שחקן לקבוצה בפרק זמן של "חלון העברות" ובתנאי שיקוימו התנאים הבאים:

א. הקבוצה ממנה פורש השחקן לא שיחקה יותר ממשחק אחד בעונה הנוכחית.

ב. הקבוצה אליה מעוניין להצטרף השחקן לא שיחקה יותר ממשחק אחד בעונה הנוכחית

ג. הקבוצה ממנה פורש השחקן שלחה את שחרורו של השחקן משורותיה למזכירות הליגה (על ידי ר' הקבוצה)

ד. הקבוצה אליה מעוניין להצטרף שלחה בקשה לקליטת השחקן למזכירות הליגה (על ידי ר' הקבוצה)

ה. שחקן יכול לעבור קבוצה רק פעם אחת בעונה.

ו. השחקן לא יוכל לשחק במשחקי ליגה מול הקבוצה ממנה פרש (עד לשלב הפיינל פור בלבד)

ז. כל העברה כפופה לאישור הוועדה המקצועית

ח. שחקן אשר מעוניין לפרוש ולעבור קבוצה ולא קיבל את אישור קבוצתו הנוכחית (סעיף ג) יוכל להגיש ערעור למזכירות הליגה וזאת תידון בנושא במנהלת הקפטיינים והוועדה המקצועית. 

2. צירוף שחקנים חדשים לקבוצה יהיה אפשרי באמצעות מילוי כרטיס שחקן עד תאריך 1.3.2022

3. עדכון לתאריך 12.5.22: לקראת הסיבוב השני ושלבי ההכרעה נפתח חלון נוסף לצירוף שחקנים חדשים בלבד (לא תתאפשר ההעברה של שחקנים בין קבוצות). כל קבוצה תוכל לצרף עד 2 שחקנים לשורותיה (שעומדים בכללי התקנון). על השחקנים למלא כרטיס שחקן בטופס- על ידי לחיצה כאן. זמן חלון הרישום הינו מ ה 16.5-10.6 (לאחר מכן לא יהיה ניתן לצרף שחקנים חדשים עד תום העונה). 

נוספים

כל קבוצה מחוייבת לדאוג לתלבושת חוקית בעלת 2 צבעים בהיר וכהה כאשר על כל חולצה מספר אשר הינו ייחודי לכל שחקן. לא ייעלה שחקן ללא תלבושת תקנית

bottom of page