top of page

גביע ראשון לציון בכדורסל אולמות - חוקה ותקנון

גביע ראשון לציון בכדורסל אולמות דצמבר 2019

www.ligarishon.com

הגביע מתקיים במסגרת ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות ומהווה תואר נוסף.

במשחקי הגביע אין חלוקה לבתים ולכל קבוצה ניתנת הזדמנות לזכייה בגביע (בדומה לרעיון גביע המדינה)

יו"ר הנהלת הליגה : ישראל מוטעי.

הליגה והגביע פועלים תחת ומטעם החברה העירונית לתרבות נופש וספורט בע"מ - חטיבת ספורט וקהילה - אגף הספורט.

אולם הגביע:  יגאל אלון.

אופן קביעת המשחקים : הגרלה. 

קביעת זהות מחזיקת הגביע וסגניתה : נוקאאוט. (כמתואר בתכנית המשחקים )

- המשחקים יישפטו על ידי שופט אחד  שנבחר ע"י חטיבת ספורט וקהילה 

- 2 אנשי מזכירות בכל משחק

- השופט יכול להתייעץ בזמן המשחק עם צוות המזכירות לגבי אירועים במשחק כחוות דעת נוספת.

- המשחקים אמנם מצולמים אך זה לצרכי שיווק בלבד וככלל הצילומים לא יהיו קבילים לשינוי החלטת שופט (קביעת סל, עבירה, חוץ, סיום שעון וכו) לא בזמן משחק ולא בערעור לאחר סיומו, למעט (בהחרגה) של מקרים חריגים כגון: התנהגות בלתי ספורטיבית קיצונית, התנהגות / עבירה (שחקן ו/או ספסל) גסה במיוחד שנעלמו מעיני השופט.

- פנייה / שאלה / ערעור יתקבלו עד חצי שעה מתום המשחק ולא יאוחר מכן. 

- החוקה שלנו מבוססת על חוקת הכדורסל של פיב"א ואיגוד הכדורסל הישראלי למעט שינויים המפורטים בתקנון זה. 

    (לצפייה בשינויי חוקת איגוד הכדורסל מעונת 2018 לחצו כאן )

 

מבנה המשחק:

המשחקים יהיו בשיטת המחציות. 15 דקות לכל מחצית סה"כ 30 דקות משחק.

1.1הפסקת מחצית: דקה וחצי. 

הארכה:

במידה ומשחק מסתיים בשוויון (תיקו) תתווסף הארכה בת 2 דקות.

עבירות בהארכה: ימשיכו להיספר העבירות מן המחצית השנייה (כלומר אם קבוצה הגיעה ל LIMIT במחצית השנייה, זה ימשיך עמה להארכה)

לא יינתנו פסקי זמן נוספים בהארכה.

בכל מחצית זכאית כל קבוצה לפסק זמן אחד שאורכו דקה

קבוצה אשר לא תופיע למשחק יירשם כנגדה הפסד טכני אשר ייזכה את הקבוצה השנייה בניצחון והעפלה לשלב הבא. 

3. 13 הדקות הראשונות בכל מחצית השעון לא עוצר למעט: זריקות עונשין, פסק זמן או מצבים מיוחדים לשיקול דעתו של השופט.

4. 2 דקות אחרונות בכל מחצית השעון עוצר בכל עצירת משחק.

5. בהארכה: בדקה הראשונה השעון לא עוצר למעט: זריקות עונשין, פסק זמן או מצבים מיוחדים לשיקול דעת שופט.

6. דקה אחרונה של ההארכה: השעון עוצר בכל עצירת משחק.

.7.1 שעון 24 שניות- מופעל ברגע שהכדור והשחקן חוצים את קו מחצית המגרש (קו החצי) 

* שימו לב כי עדיין ישנה הגבלה של חוק 8 השניות למעבר החצי.

7.2 שעון 24 שניות - בכל פעם שהשליטה בכדור מתחלפת ('כדור עובר') והוא מוכנס למגרש מקו החצי- מאפסים שעון ל- 14 שניות.

7.3 שעון 24 -  עבירה שמבוצעת לפני שקבוצת ההתקפה עוברת את קו מחצית המגרש- שעון מאופס ל 24. 

צבירת נקודות:

קליעה רגילה שווה שתי נקודות.

קליעה מאחורי קשת שלוש הנקודות מקבלת ערך של שלוש נקודות. (שלשה)

קליעת עונשין במקרה של עבירה מקבלת ערך של נקודה. אם הקליעה השנייה הוחמצה, מי שתופס את הכדור החוזר ממשיך את המשחק כרגיל

במקרה שנשרקה שריקה באמצע קליעה לסל, אם הכדור באוויר, ונכנס לסל הסל יחשב. כך יכול להיות מקרה שבנוסף לסל הזה יקבל השחקן זכות קליעת עונשין נוספת.

עבירות:

1. עבירות קבוצתיות במחצית: 2 זריקות עונשין החל מהעבירה ה-7. 

2. עבירה טכנית לשחקן בתחומי המגרש תיחשב בספירת 7 העבירות הקבוצתיות. 

3. עבירה טכנית לספסל (שחקן / מאמן / מנהל) לא תיחשב בספירת 7 עבירות קבוצתיות. 

4. שחקן מורחק מהמשחק ב 5 עבירות (אישיות וטכניות).

5. שחקן מורחק מתחומי המגרש ב-2 עבירות בלתי ספורטיביות / טכניות או בשילוב שלהן.

6. מאמן מורחק מתחומי המגרש ב-2 עבירות טכניות (מאמן) או 3 עבירות טכניות לספסל או 2 עבירות טכניות לספסל + 1 עבירה טכנית למאמן.

7. בכל מקרה של הרחקה עקב עבירות טכניות ו/או בלתי ספורטיביות , במידה ולא הייתה התנהגות חריגה השחקן / מאמן חוזר אוטומטית במשחק הבא. 

8. במקרה וההרחקה הייתה עקב התנהגות חריגה ו/או לוותה בהתנהגות חריגה לאחר ההרחקה, חזרת השחקן ו/או המאמן יהיה בכפוף להחלטת המנהלת ו/או וועדת משמעת. 

אין לבצע עבירות גופניות: להכות שחקן בכל דרך שהיא, לזרוק עליו את הכדור, או לדחוף אותו בחוזקה. כאשר אתה עם הכדור, עבירה מסוג זה נקראת"עבירת תוקף

 להסבר על עבירות בלתי ספורטיביות - לחצו כאן

 

זריקות עונשין:

1. החל מעבירה 7 קבוצתית בכל מחצית - 2 זריקות עונשין.

2. עבירה במהלך ניסיון זריקה לסל או במהלך צעד וחצי - 2 זריקות עונשין.

3. עבירה במהלך קליעה לסל 2 או 3 נקודות והסל אושר (and 1) - אז 1 זריקת עונשין.

4. עבירה במהלך זריקה מחוץ לקשת השלוש - 3 זריקות עונשין.

5. מהלך הזריקה נחשב כל עוד הכדור לא פגע בטבעת. 

6. עבירה טכנית לשחקן / ספסל / מאמן - 1 זריקת עונשין (כל שחקן רשאי לזרוק). 

7. במקרה של עבירה טכנית, לאחר זריקת עונשין אחת הכדור חוזר לקבוצה ששלטה בכדור בזמן השריקה

8. עבירה בלתי ספורטיבית- 2 זריקות עונשין.

9. במקרה של עבירה בלתי ספורטיבית, לאחר 2 זריקות עונשין הכדור מוכנס ליד קו החצי בצד ההתקפה. 

הפרות:

  • פעולות שבגינן יועבר הכדור לקבוצה השנייה.

אי-הוצאת כדור חוץ במשך 5 שניות. או לפי שיקול דעת שופט המשחק

צעדים- אין ללכת עם הכדור ביד ללא הקפצה שלו (למעט "צעד וחצי") פעולה כזאת נקראת "צעדים". בעת קבלת כדור או בסיום הקפצה, נקבעת "רגל ציר" שסביבה יכול השחקן לנוע, במקרה שהוא מרים את רגל הציר מהקרקע הדבר יחשב ל"צעדים".

איו לשכב או לשבת על המגרש, כאשר מחזיקים בכדור ושתי הרגליים מנותקות מהמגרש. דבר זה מהווה "צעדים".

אין להקפיץ כדור בשנית לאחר שהוקפץ והופסק ("דאבל").

אין להקפיץ כדור בשתי ידיים (למעט בפעם הראשונה של ההקפצה).

6 במידה ויחליט השופט לעצור משחק, יירשם ניצחון טכני לטובת הקבוצה השנייה ביתרון 15:0

זמנים:

.1.1 שעון 24 שניות- מופעל ברגע שהכדור והשחקן חוצים את קו מחצית המגרש (קו החצי) 

* שימו לב כי עדיין ישנה הגבלה של חוק 8 השניות למעבר החצי.

1.2 שעון 24 שניות - בכל פעם שהשליטה בכדור מתחלפת ('כדור עובר') והוא מוכנס למגרש מקו החצי- מאפסים שעון ל- 14 שניות.

1.3 שעון 24 -  עבירה שמבוצעת לפני שקבוצת ההתקפה עוברת את קו מחצית המגרש- שעון מאופס ל 24. 

2. 13 הדקות הראשונות בכל מחצית השעון לא עוצר למעט: זריקות עונשין, פסק זמן או מצבים מיוחדים לשיקול דעתו של השופט.

3. 2 דקות אחרונות בכל מחצית השעון עוצר בכל עצירת משחק.

4. בהארכה: 2 דק ראשונות השעון לא עוצר למעט: זריקות עונשין, פסק זמן או מצבים מיוחדים לשיקול דעת שופט.

5. דקה אחרונה של ההארכה: השעון עוצר בכל עצירת משחק.

חוקים נוספים:

לאחר שקבוצה תוקפת העבירה את הכדור מעבר לקו החצי אסור להחזירו למחצית המגרש שלה ("חוק החצי").

אין להוציא כדור או שחקן עם כדור מחוץ לתחומי המגרש. במקרה שיצא כדור החוצה זריקת החוץ תהיה של הקבוצה היריבה למי שנגע אחרון בכדור.

אין לבעוט בכדור בכוונה תחילה, אבל מותר לבצע חסימה באמצעות הגוף.

אין להכות בכדור באגרוף.

אין לגלגל את הכדור על המגרש.

אין לחסום את הכדור לאחר שירד במעופו אל החישוק. במקרה כזה תחשב הזריקה כקליעה מוצלחת.

7. הכנסת כדור למגרש לאחר סל - (חוק ה5 שניות) מותר לשחקן לרוץ עם הכדור על קו הרוחב ולמסור לשחקן מקבוצתו תוך 5 שניות.

8. בכל שאר מצבי הכנסת הכדור (חוץ, עבירה וכו) אסור להזיז יותר מרגל אחת ימינה או שמאלה ולמסור את הכדור תוך 5 השניות המותרות.

9. במשך כל מהלך המשחק כולל הארכה. אסור לשחקן הגנה ששומר על השחקן התקפה שמכניס כדור מבחוץ לעבור עם הגוף (רגליים, ידיים) את קווי המגרש (אורך ורוחב). בפעם הראשונה תהיה אזהרה והסבר מהשופט בפעם השניה (באותו מהלך) תישרק עבירה טכנית לשחקן.

10. הפרת חצי לא תיחשב ככזו אם שחקן ההתקפה לא עבר את קו מחצית המגרש עם 2 רגליו והכדור. כל עוד אחת הרגלים ו/או הכדור לא עברו לחצי ההתקפי מותר לשחקן לכדרר אחורה לחצי ההגנתי (תחת מגבלת 8 שניות לעבור את החצי).

11. מהלך המשחק ימשך / יחשב ככזה שהכדור פוגע מחוץ לשטח המגרש או שהרגלים נוגעות מחוץ למגרש. קווי המגרש נחשבים מחוץ לשטח המגרש (חוץ)

פסקי זמן, נהלי עבודה מול מזכירות המשחק

בתחילת כל משחק כל קבוצה תכריז בפני המזכירות על "מאמן הקבוצה" הוא ורק הוא יהיה רשאי לפנות אל המזכירות ולסמן סימונים חוקיים לשופט המשחק.

במידה והמאמן משמש גם כשחקן, תהיה רשאית הקבוצה לשנות את "מאמן הקבוצה" ובתנאי שהודיעה על כך מראש ותוך כדי המשחק (טרם ההחלפה) למזכירות.

רק "מאמן הקבוצה" יהיה רשאי לעמוד על הקווים. שאר חברי הקבוצה (שאינם ה"חמישייה") יורשו לשבת על הספסל או שיועלו ליציע.

כל מאמן רשאי לעצור את מהלך המשחק בתיאום עם השופט ו/או המזכירות ולקחת פסק זמן בתוך המשחק על מנת לתדרך את השחקנים שלו. פסק הזמן הוא הפסקה של דקה אחת. כל קבוצה זכאית פסק זמן אחד במחצית לא ניתן לצבור את פסקי הזמן.

* בהארכה ראשונה לא יתקבל פסק זמן נוסף. במידה ולא נוצל במחצית השנייה, יוכל להיות מנוצל בהארכה.

הגדרת נציג רשמי של הקבוצה: נציגה הרשמי של כל קבוצה הוא אדם שנבחר / הוגדר על ידי קבוצתו כנציג הקבוצה. זהו אותו נציג שמייצג את הקבוצה מול העירייה ומול נציגי הליגה (למשל בקבוצת הוואטסאפ)

לפני כל משחק יתבקש נציגה הרשמי של הקבוצה למלא טופס רישום של השחקנים לאותו משחק. שימו לב כי ניתן לרשום שחקנים על גבי הטופס רק אלו המשלמים במסגרת החברה העירונית.

לא יוכל שחקן לשחק בשתי קבוצות באותו הבית (על אף שרשום בשני המועדונים) .

משמעת:

כל מעשה אלימות לא ספורטיבי יועלה לדיון וועדת המשמעת של הליגה. הנהלת הליגה והחברה העירונית שומרות לעצמן את הזכות להרחיק קבוצות מן הליגה שינהגו באלימות מילולית ופיזית.

השופט הוא הסמכות המקצועית העליונה במשחק, יש לכבד את סמכותו וקביעותיו הסופיות.

מבנה המזכירות והשופטים:

בכל משחק ישפוט שופט אחד

צוות המזכירות יכלול שני אנשי מזכירות (שעון וטופס) אשר ימונו ע"י המנהל המקצועי של הטורניר. 

שחקנים

1 לא יעלה שחקן למגרש ללא כרטיס שחקן הרשום במזכירות הליגה - שחקן שלא מילא - לחץ כאן למילוי

2 לא יעלה שחקן למגרש אשר אינו רשום באחד ממרכזי הקהילה בעיר ראשון לציון או לחלופין אושר על ידי וועדת הליגה

3 כל שחקן יכול לשחק בגביע בקבוצה אחת בלבד. לאחר פתיחת המשחקים לא תתאפשרנה העברת שחקנים בין הקבוצות

4 כל שחקן יחתום בתחילת הטורניר על טופס "הצהרת בריאות ופטור מאחריות". 

5 בכל קבוצה יכולים להירשם עד 2 שחקנים המשחקים בליגה ב של איגוד הכדורסל. 

6 שחקנים בליגות גבוהות (א ומעלה) אינם מורשים להשתתף בטורניר.

נוספים

1. כל קבוצה מחוייבת לדאוג לתלבושת חוקית בעלת 2 צבעים בהיר וכהה כאשר על כל חולצה מספר אשר הינו ייחודי לכל שחק. לא ייעלה שחקן ללא תלבושת תקנית

2. במשחק הידידות יתקצר המשחק ל 8 דקות לכל מחצית, סה"כ 16 דקות נטו. הארכה 2 דקות . 

מבנה הגביע 2019 TP.png
bottom of page