top of page
לוגו בסיס 1 TP.png

תקנון וחוקים טורניר אינבול IN-BALL ראשון לציון

טורניר האינבול לשנת 2018 יתקיים בהיכל יגאל אלון

א. הערב הראשון יתקיים ביום רביעי ה  19 בדצמבר בשעה 19:00

בערב זה: שלב הבתים.

ב. הערב השני (סיום שלב הבתים וההצלבה וההכרעה) יתקיים ביום חמישי  ה 20 בדצמבר בשעה 19:00

 בערב זה: סיום שלב הבתים, שלב ההצלבה, תחרות שלשות, משחק הגמר , טקס.

(ייתכן ויתקיים בערב השני גם משחק 5X5 ראווה - אלוף האלופים, בין אלופת ליגת ראשון לציון 2018 למחזיקת הגביע).

----------------------------------------------------------------------------

טורניר אינבול (In-Ball) הינו טורניר כדורסל בשיטת 3X3 בתוך אולם ספורט במשך יומיים.

הטורניר מנוהל על ידי החברה העירונית, חטיבת ספורט וקהילה ומתקיים במסגרת ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות.

קבוצות אשר יכולות להשתתף בטורניר הן קבוצות אשר רשומות במרכזי הקהילה של החברה העירונית (כמו בתקנון ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות).

יו"ר הוועדה המקצועית: 

יו"ר הנהלת הליגה: מר ישראל מוטעי

מנהל התחרות: מירון עברי שילון

מזכירות הטורניר / הליגה: לירון

שיטת הטורניר:

ערב ראשון:

חלוקת הקבוצות לבתים (ללא קשר לרמה או לבתים בליגה) בהתאם למספר הקבוצות המשתתפות

וקיום משחקים בתוך כל בית. כל קבוצה תשחק פעם אחת כנגד כל אחת מן הקבוצות בבית

לאחר סיום שלב הבתים ייקבעו המיקומים בכל בית לקראת רבע הגמר.

כל בית ישחק בחצי מגרש, כך שמשחקי שני הבתים יתקיימו במקביל.

לכל משחק ימונה שופט ואיש מזכירות.

ערב שני:

סיום שלב הבתים, שלב רבע הגמר (עם 4 הראשונות מכל בית) בשיטת הנוקאאוט , בהמשך חצי גמר וגמר.

* כך שלכל קבוצה יהיו משחקים בכל אחד מ-2 ימי הטורניר.

הזדמנות נהדרת לגיבוש לקראת עונת הליגה הקרובה.

תקנון וחוקים (מבוסס על פיב"א 3X3):

1 המשחקים יהיו בהתאם לחוקת הכדורסל של פיב"א למעט תקנות ושינויים להתאמה לטורניר ומופיעים בתקנון הטורניר.

2 כל קבוצה חייבת לרשום מינימום 3 שחקנים אשר יוכלו לשחק בקבוצה זאת בלבד ולא יוכלו לעבור לקבוצה אחרת לאורך הטורניר.

3 מקסימום שחקנים לרישום לקבוצה: __

4 כל שחקן חייב להיות רשום באחד ממרכזי הקהילה בעיר בהתאם לחוקת ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות.

5 כל שחקן ימלא הצהרת בריאות וכרטיס שחקן הן במערכת הרישום והן באופן ידני בתחילת הטורניר.

6 גיל מינימלי לשחקן הינו 22 (יש להציג תעודת זהות)

7 לכל קבוצה יירשם ראש קבוצה (קפטן) ורק הוא ייצג את הקבוצה בפנייה למזכירות הליגה / הטורניר.

8 במהלך הטורניר, רק קבוצות אשר משחקות באותו משחק יוכלו להיות על הפרקט בעוד הקבוצות הממתינות למשחקיהן והקהל ימתינו ביציע / בטריבונה.

9 שחקנים הרשומים בקבוצות (ובמרכזי הקהילה) יכולים להיות רשומים בנוסף אך ורק במסגרות הבאות: ליגה ב, ליגה למקומות עבודה , ובכל מקרה רק שחקן אחד יוכל להשתתף בטורניר 

10 קבוצה תוכל לרשום לשורותיה שחקנים שלא השתתפו בערב הראשון ובתנאי שרשומים במרכז קהילה ולא שיחקו עם אף אחת מהקבוצות האחרות בטורניר.

11 כל שחקן יוכל לשחק בקבוצה אחת בלבד בה הוא נרשם ברישום במזכירות ולא יאושר מעבר בין קבוצות

11 מגרש:

המשחק ישוחק בחצי מגרש כדורסל (אולם ספורט) על סל אחד.

למגרש יהיו מידות רגילות של מגרש כדורסל כולל קו זריקת עונשין, קו הקשת של שלוש הנקודות וחצי העיגול מתחת לטבעת הסל.

(חצי העיגול בו לא ניתן עבירת תוקף).

12 תחילת משחק:

12.1 לפני תחילת משחק חייבים ראשי הקבוצות להגיש למזכירות את שחקני קבוצת אשר ישתתפו במשחק בציון המספרי החולצות תוך ווידוא כי השחקנים מילאו הצהרת בריאות ורשומים במערכת

12.2 שתי הקבוצות תקיימנה חימום בו זמנית לפני המשחק.

12.3 הקבוצה שתקבל ראשונה את השליטה תיקבע על פי הטלת מטבע

12.4 המשחק חייב להתחיל עם שלושה שחקנים לכל קבוצה על המגרש

13 המשחק:

13.1 כל זריקה בתוך קשת ה-3 תזכה את הקבוצה בנקודה אחת

13.2 כל זריקה מחוץ לקשת ה-3 תזכה את הקבוצה בשתי נקודות

13.3 כל זריקה חופשית (עונשין) מוצלחת תזכה בנקודה אחת

14 זמן משחק:

14.1 זמן המשחק הינו 8 דקות. השעון ייעצר במשך מצבים של "כדור מת" ובזריקות עונשין.

* רק בשתי הדקות האחרונות של המשחק השעון יופעל מחדש אחרי שהחלפת הכדור הושלמה (מיד כאשר הוא נמצא בידי הקבוצה המתקיפה)

14.2 בכל מקרה הקבוצה הראשונה שקולעת 21 נקודות או יותר תנצח במשחק אם הדבר קורה לפני תום המשחק. (חוק זה מתייחס רק לזמן משחק רגיל (לא בהארכה אפשרית)

14.3 אם התוצאה היא שוויון בתום זמן המשחק, המשחק ילך להארכה. תהיה הפסקה בת דקה אחת לפני ההארכה. הקבוצה הראשונה שתקלע שתי נקודות בהארכה תנצח במשחק.

14.4 קבוצה תפסיד במשחק הפסד טכני אם במועד שנקבע לתחילת המשחק הקבוצה אינה נוכחת במגרש עם שלושה שחקנים מוכנים לשחק.

15 עבירות / זריקות עונשין / עונשים:

15.1 קבוצה נמצאת במצב של "עבירות קבוצתיות" כאשר בצעה שש עבירות.

15.2 החל מהעבירה השביעית הקבוצתית תלך הקבוצה היריבה אל הקו ל-2 זריקות עונשין על כל עברה.

15.3 עבירות במהלך זריקה לסל בתוך הקשת מזכות בזריקת עונשין אחת

15.4 עבירות במהלך זריקה לסל מחוץ לקשת מזכות ב-2 זריקות עונשין.

15.5 עבירות במהלך זריקה לסל שהובילו לקליעת שדה מוצלחת, הסל ייחשב ותוענק בנוסף זריקת עונשין אחת.

15.6 העונש על עבירה טכנית יהיה זריקת עונשין אחת + שליטה בכדור.

15.7 העונש על עבירה בלתי ספורטיבית יהיה שתי זריקות עונשין + שליטה בכדור.

 

16 התחמקות

16.1  התחמקות או פיגור מלשחק באופן פעיל ע"י הימנעות מניסיון קליעה לסל תהווה הפרה.

16.2 אם יש במגרש "שעון זריקות" קבוצה חייבת לנסות לזרוק לסל תוך 12 שניות. השעון יופעל כאשר הכדור נמצא בידיים של שחקני ההתקפה (בהתאם להחלפת הכדור עם שחקן ההגנה, או אחרי קליעה מוצלחת מהשדה מתחת לסל).

הערה: אם במגרש אין "שעון זריקות" וקבוצה אינה מנסה מספיק לתקוף את הסל, השופט ייתן להם אזהרה ע"י ספירה של חמש שניות אחרונות.

17 הכדור

17.1 לאחר כל קליעה מוצלחת מהשדה או לאחר זריקת עונשין מוצלחת. שחקן מקבוצה שאינה קולעת, יחדש את המשחק ע"י כדרור
או מסירת הכדור מתוך המגרש אחרי שקיבל מסירה טכנית (צ'ק) ע"י שחקן מהקבוצה המגינה.

17.2 לאחר כל זריקה לא מוצלחת או זריקת עונשין אחרונה לא מוצלחת. אם קבוצת ההתקפה לוקחת כדור חוזר מהסל היא יכולה להמשיך לנסות לקלוע לסל בלי להחזיר את הכדור מחוץ לקשת. אם קבוצת ההגנה לוקחת כדור חוזר מהסל היא חייבת להחזיר את הכדור מאחורי הקשת (ע"י מסירה או כדרור).

17.3 לאחר חטיפה, איבוד כדור וכו': אם הנ"ל קורה בתוך הקשת חובה למסור/לכדרר את הכדור למקום במגרש מאחורי הקשת.

17.4 העברת הכדור לחזקת כל אחת מהקבוצות בעקבות כל מצב של "כדור מת", כולל קליעה מוצלחת, תחל כשהכדור יועבר (בין שחקן של הקבוצה המגינה לשחקן של הקבוצה התוקפת) ע"י מסירה טכנית (צ'ק) מאחורי הקשת בחלק העליון של המגרש.

17.5 שחקן נחשב שהינו "מאחורי הקשת" כאשר אף אחת מרגליו אינן בתוך הקשת ואף לא דורכות על הקשת.

17.6 במצב של כדור ביניים קבוצת ההגנה תזכה בכדור.

הערה: עם קבלת הצ'ק משחקן הגנה לא ניתן לזרוק את הכדור לסל (סל לא יחשב), על השחקן לבצע פעולה נוספת (הקפצה או מסירה).

18 חילוף

18.1 החילוף יותר לכל קבוצה כאשר הכדור יהיה "כדור מת" ואך ורק מחוץ לקו 3 הנקודות.

19 פסקי זמן

19.1 מוענק פסק זמן אחד של 30 שניות. שחקן יכול לבקש פסק זמן במצב של "כדור מת".

20 שיטת המשחקים

20.1 הקבוצות יחולקו ביום הראשון לבתים של _ קבוצות (בהתאם למספר הקבוצות שנרשמו לטורניר). 

20.2 במקרה של שוויון נקודות בין 2 קבוצות או יותר, יקבע המיקום הסופי על פי המנצחת בין הקבוצות, במקרה של שוויון נקודות וניצחונות בין 2 קבוצות או יותר ייקבע הדירוג על פי הסדר הבא:

20.2.1 על פי הפרש הסלים הטוב ביותר ביניהם.

20.2.2 על פי סך סלי הזכות הגבוהים ביותר מכל המשחקים.

20.2.3 על פי סך סלי החובה הנמוכים מכל המשחקים.

20.3 ביום השני יתקיימו משחקי הצלבה בין 2 הבתים כאשר מקום אחרון בבית A ישחק מול מקום ראשון בבית B , שלב ההצלבה יימשך עד הגמר בשיטת הנוקאאוט.

20.4 אחריות הקבוצות לעקוב אחרי תכנית המשחקים.

* איש המזכירות ימלא בכל משחק טופס משחק הכולל: נקודות של כל קבוצה, עבירות קבוצתיות ויגיש זאת עם סיום המשחק למזכירות הטורניר

21 קבוצות ושחקנים

21.1 כל שחקן ילבש תלבושת אחידה של הטורניר (במקרה זה את גופיית הטורניר אשר כל שחקן מקבל במעמד הרישום) ויישחק עמה בשני ימי הטורניר.

21.2 כל שחקני הקבוצה יישחקו עם אותה תלבושת באותו הצבע

21.3 לא יעלה שחקן למגרש ללא כרטיס שחקן במערכת ליגת ראשון לציון ובלי שחתם על הצהרת בריאות ופטור מאחריות עם פתיחת הטורניר

21.4 כל קבוצה ושחקן קבוצה יהיו רשומים במרכזי הקהילה של החברה העירונית לתרבות נופש וספורט בע"מ בראשון לציון.

(בהתאם לחוקי ותקנון ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות)

bottom of page