top of page

הבהרה לגבי "בית משולש" ומי עולה לפיינל פור

יכול להיווצר מצב בו תהיינה 3 קבוצות בעלי מספר נקודות זהה שלא ניתן יהיה להכריע על פי "מי ניצחה"

כלומר אם קבוצה א, ניצחה את קבוצה ב והפסידה ל-ג יווצר לנו בית משולש.

במקרה כזה, שיטת ההכרעה תהיה לפי בית פנימי. ניצור בית של 3 הקבוצות הללו, נדרג לפי ניצחונות הפסדים ולפי ההפרשים אך ורק של משחקים אלו:

קביעת המיקום בטבלה:

1. ניצחון = 2 נקודות

2. הפסד = 1 נקודות.

3. במקרה של שוויון נקודות, בין 2 קבוצות- יתרון במיקום לקבוצה שניצחה במשחק בין 2 הקבוצות.

4. במקרה של שוויון נקודות בין 3 קבוצות או יותר, המיקום יקבע לפי הפרשי הסלים במשחקים ביניהן (כלומר בית פנימי) (לגבי כל הקבוצות בעלות ניקוד זהה)

במידה ולא תתקבל הכרעה, ועדיין יהיה עוד משחק לשחק - תתקיים הארכה עד להכרעה

במידה והמשחקים שוחקו תתקיים הגרלה

bottom of page