top of page

אליפויות והיסטוריה
ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות

ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות היא ליגת כדורסל קהילתית חובבנית הפועלת משנת 2014 תחת החברה העירונית ראשל"צ לתרבות נופש וספורט, חטיבת ספורט וקהילה.
הליגה הוקמה על ידי רשות הספורט בחברה העירונית ראשל"צ (היום חטיבת ספורט וקהילה) בהובלת אמיר סולרסקי (שהיה מנהל רשות הספורט) ומירון עברי שילון מהחברה העירונית שריכז והקים את הליגה. הקבוצות המשחקות בליגה הינן קבוצות בוגרים קהילתיות אשר ברובן שוכרות ומתאמנות באולמות במרכזי הקהילה בעיר. 

העונה הראשונה, 2014:
אורך העונה: 6.7.2014-16.7.2014

כמות קבוצות שהשתתפו: 16.
שיטת הכרעה: חלוקה ל-4 בתים, סיבוב ליגה ופיינל פור בין 4 המקומות הראשונים מכל בית.
חצי גמר (משחק אחד), גמר (משחק אחד).

אלופה: קרית גנים אפי
סגנית אלופה: האריות

העונה השנייה, 2015:
אורך העונה: 28.6.2015-23.7.2015

כמות קבוצות שהשתתפו: 16.
כמות משחקים כוללת: 63.
שיטת הכרעה: חלוקה ל-2 בתים ע"פ דירוגי עונת 2014, א (עליון) ב (תחתון). סיבובי ליגה בכל בית בנפרד ופיינל פור (משחק אחד) בכל בית בנפרד.

אלופה (אלופת בית א): שישיסל
סגנית אלופה (סגנית אלופת בית א): האולפנה קרית גנים
אלופת בית ב: הכלוב ע"ש שירה שאשא
סגנית אלופת בית ב: כרמים "המזרונאים" גדי

PNG 2020 קאבר היסטוריית זכיות.png
bottom of page