top of page

הקבוצות, הבתים ולוח המשחקים עונת 2017

בית א  - הטבלאות כאן לא מייצגות את מיקומי הליגה - לטבלה - לחצו כאן
בית ב  - הטבלאות כאן לא מייצגות את מיקומי הליגה - לטבלה - לחצו כאן

ימי המשחק יהיו: ראשון, שני וחמישי

שעות הפעילות בימי המשחקים:

ימי ראשון בית א : 19:00-22:00

ימי שני בית ב: 19:00-21:00

ימי חמישי -השלמה שני הבתים: 19:00-21:00 

האולם בו ייערכו מרבית המשחקים: היכל הספורט העירוני גן נחום

בין התאריכים 11/6-25/6 תתקיים הליגה באולם העמית עמל לפי הסדר הבא:

ימי ראשון בית א: 19:00-22:00 

ימי שלישי בית ב: 19:00-22:00

ימי חמישי השלמה שני הבתים: 19:00-22:00

* חלוקת הבתים עלולה להשתנות ע"פ שיקול הוועדה המקצועית עד שבוע לפני תחילת הליגה

** הלו"ז שייקבע לא יהיה ניתן לשינוי ולכן יש להכין את שחקני הקבוצות ולהיערך בהתאם.

תאריך פתיחת הליגה: 7/6

תאריך סיום הליגה: 2/8

bottom of page