top of page

עדכון בסעיפי המשמעת וההתנהגות בחוקת ותקנון הליגה עונת 2023

מזכירות הליגה וועדת המשמעת מבקשים לעדכן את הקבוצות והשחקנים בעדכוני סעיפים שנכנסו לתקנון הליגה תחת חלק משמעת והתנהגות בתאריך 13.1.23:

7. אם שחקן / מאמן מסרב לצאת אחרי הרחקה בגין 2 עבירות טכניות / בלתי ספורטיביות וגורם להתנהגות בלתי ספורטיבית או העלבת שופט מעבר לביצוע שתי העבירות שבגינן הורחק, רשאי השופט להתלונן נגדו בדו"ח וביחד עם מזכירות הליגה להרחיקו לאלתר לפי סעיף 1 גם במקרה שהאירוע ממשיך לאחר סיום המשחק.

8. דין מאמן/מדריך שמורחק הינו כדין שחקן שמורחק.

9. מאמן גם יורחק בגין 3 עבירות טכניות נגד הספסל.

10. בעל תפקיד, לרבות מאמן וכן שחקן שנענש בהרחקה ממשחק/ים, ע"י מזכירות הליגה וועדת המשמעת והערעורים או בענישה אוטומטית, רשאי להימצא במהלך המשחק לרבות במחצית, אך ורק בתחומי היציע לקהל הרחב, ולא במקום אחר בתחומי המגרש. לא ישתתף כל בעל תפקיד, מאמן או שחקן שהורחק במהלך משחק ו/או ע"י ועדת המשמעת כאמור לעיל, בטקס חלוקת פרסים ומדליות.

11. לשופט סמכות להרחיק שחקן/ית מהמגרש בשל התנהגות בלתי ראויה כולל צעקות וקריאות זלזול כלפי השופט.

12. אם שחקן/מאמן/מדריך הורחק – הבעת התנצלות לא תהווה עילה לאי הרחקה.

13. לשיקול דעת מזכירות הליגה, וועדת משמעת וערעורים ושופט המשחק לתת אזהרה בצורה אדיבה ומכבדת לפני שריקה לעבירה טכנית, הרחקה ממשחק ו/או מספר משחקים.

14. שחקן המזומן לוועדת משמעת ולא יופיע למועד שאליו זומן יתקיים דיון שלא בנוכחותו.

15. שחקן שהגיש ערעור על החלטת מזכירות הליגה / ועדת משמעת ולא יופיע לדיון בועדת הערעורים יתקיים הדיון שלא בנוכחותו.

16. שחקן אשר הוצא ממשחק רשמי על ידי השופט (גם אם האירוע התקיים בסוף המשחק) יורחק אוטומטית ממשחק רשמי אחד. הרחקה אוטומטית כאמור לעיל, תהיה בתוקף לגבי המשחק הרשמי הראשון בו תשתתף הקבוצה שלו לאחר המשחק בו הורחק. מזכירות הליגה וועדת המשמעת יהיו רשאים לקבוע כל עונש נוסף לשחקן בהתאם לסעיף 1, וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי, השחקן יוכל להגיש ערעור לוועדת הערעורים של הליגה בגין העונש הנוסף בלבד.

17. שחקן / מאמן מורחק אינו רשאי למלא כל תפקיד בקבוצתו במסגרת הליגה.

18. לשופט סמכות לעצור משחק בגין התנהגות בלתי הולמת של קבוצה ולהכריז על הפסד טכני לאותה קבוצה.

19. שחקנים שאינם בחמישיית המשחק וייכנסו מהספסל לתחומי המגרש ללא אישור מהמזכירות (במקרה חילוף או עזרה לשחקן אחר לצאת מהמגרש) יורחקו ליציע!

20. אלימות פיזית ומילולית כלפי שופט המשחק או כל גורם אחר במשחק (שחקן, מזכירות, צוות): בכל מקרה של אלימות מילולית ופיזית ע"י מי ממשתתפי המשחק (שחקן, מאמן, נציג קבוצה, אוהד וכו) על שופט המשחק לעצור את המשחק ולהרחיק מיד את הגורם המאיים תוך דיווח למזכירות הליגה וועדת המשמעת של הליגה להמשך טיפול בהתאם לסעיף 1. חל איסור לחדש את המשחק עד הרחקת הגורם הפוגע (התנצלות לא תהווה את חזקת השחקן / המאמן התוקף - הפוגע לאותו משחק). אם לא יהיה ניתן להשליט סדר יפסק המשחק לאלתר וייקבע הפסד טכני.

21. אלימות פיזית ומילולית מכל סוג שהוא היא חציית קו אדום ואנו רואים זאת בחומרה רבה.

22. אלימות פיזית כוללת כל התנהגות שחורגת מהתייחסות מילולית אל שופט המשחק או כלפי שחקן אחר או מזכירות המשחק, מזכירות הליגה, אוהד או כל דמות אחרת במגרש וכוללת: אלימות ממש, דחיפות, השלכת חפצים יריקות וכיו"ב.

23. אלימות מילולית כוללת קללות, צעקות, איומים וגם היא מהווה עילה להרחקה.

24.אתיקה: כל שחקן / מאמן / מדריך / שופט / מזכירות בליגה מייצג לא רק את עצמו כי אם גם את הקבוצה, האגודה ממנה בא והליגה ובכלל התנהגות של אדם מבוגר ואחראי לדור צעיר שצופה ומסתכל. על-כן עליו לתת דוגמא אישית מכובדת ולהקפיד על התנהגות הולמת וראויה


לחוקה והתקנון המלאים לחצו כאן.

116 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

コメント


bottom of page