top of page

ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות - חוקה ותקנון

ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות לזכרו של אורנתן מוטעי ז"ל – עונת 2018

www.ligarishon.com

יו"ר הנהלת הליגה : ישראל מוטעי.

יו"ר הוועדה המקצועית של הליגה: מירון עברי שילון (מנהל אירועי הספורט - חטיבת ספורט וקהילה - החברה העירונית ראשל"צ)

הליגה פועלת תחת ומטעם החברה העירונית לתרבות נופש וספורט בע"מ

יו"ר וועדת משמעת וערעורים: הגב' בת אל ג'רבי - ראש חטיבת ספורט וקהילה בחברה העירונית ראשל"צ

חברי הנהלת הליגה: הקפטיינים (המורכבים מראשי הקבוצות השותפות בליגה- כל קפטן / ראש קבוצה שווה כל אחד בהנהלה).

החלטות הנהלת הליגה מתקבלות על פי רוב וכפופות לאישור הוועדה המקצועית.

אולם הליגה: היכל הספורט העירוני "גן נחום" .

הליגה מחולקת ל-2 בתים: בית א ובית ב

אופן החלוקה בהתאם לעונת 2016 וע"פ החלטת הוועדה המקצועית והנהלת הליגה.

מעבר בין בתים

הקבוצה שסיימה במקום הראשון בבית ב  תעבור בעונה הבאה לבית א.

הקבוצה שסיימה במקום האחרון בבית א תעבור בעונה הבאה לבית ב.

קביעת האליפות

הליגה תתחלק לשניים:

שלב ראשון: שלב הבתים.

בשלב הבתים, כל קבוצה תשחק נגד כל אחת מן הקבוצות בבית פעם אחת.

סה"כ משחקים בשלב הבתים (עבור 2 הבתים): 56 (28 בכל בית).

שלב שני: שלב ההכרעה ע"פ פיינל פור.

ארבעת הקבוצות הראשונות מכל בית יתמודדו על ראשות הבית בשיטת הפיינל פול כאשר חצי הגמר הראשון יהיה בין הקבוצות אשר סיימו במקום ה 1 וה 4. חצי הגמר השני יהיה בין הקבוצות שסיימו במקום ה 2-3. ביום נוסף נקיים את משחק 3-4 עבור בית א ושני משחקי הגמר לשני הבתים.

הקבוצה שתסיים במקום הראשון בבית א תהיה "אלופת ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות לשנת 2017"

הקבוצה שתסיים במקום השני תהיה "סגנית אלופת ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות לשנת 2017".

שתי הקבוצות שיסיימו במקום הראשון והשני בבית ב תחזיקנה בתואר "פיינליסטית ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות ב' 2017" ו "סגנית פיינליסטית ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות ב' 2017"

הן בית א והן בית ב יוכרעו בשיטת הפיינל פור.

 

 

מבנה המשחקים וחוקה

מבנה המשחק:

המשחקים יהיו בשיטת המחציות. 15 דקות לכל מחצית סה"כ 30 דקות משחק.

1.1הפסקת מחצית: 2 דקות. 

הארכה:

במידה ומשחק מסתיים בשוויון (תיקו) תתווסף הארכה בת 3 דקות.

עבירות בהארכה: ימשיכו להיספר העבירות מן המחצית השנייה (כלומר אם קבוצה הגיעה ל LIMIT במחצית השנייה, זה ימשיך עמה להארכה)

לא יינתנו פסקי זמן נוספים בהארכה.

בכל מחצית זכאית כל קבוצה לפסק זמן אחד שאורכו חצי דקה

קבוצה אשר לא תופיע למשחק יירשם כנגדה הפסד טכני אשר ייזכה את הקבוצה השנייה בניצחון 15-0. (15 הנקודות יירשמו לזכותו של ראש הקבוצה). 

צבירת נקודות:

קליעה רגילה שווה שתי נקודות.

קליעה מאחורי קשת שלוש הנקודות מקבלת ערך של שלוש נקודות. (שלשה)

קליעת עונשין במקרה של עבירה מקבלת ערך של נקודה. אם הקליעה השנייה הוחמצה, מי שתופס את הכדור החוזר ממשיך את המשחק כרגיל

במקרה שנשרקה שריקה באמצע קליעה לסל, אם הכדור באוויר, ונכנס לסל הסל יחשב. כך יכול להיות מקרה שבנוסף לסל הזה יקבל השחקן זכות קליעת עונשין נוספת.

עבירות:

אין לבצע עבירות גופניות: להכות שחקן בכל דרך שהיא, לזרוק עליו את הכדור, או לדחוף אותו בחוזקה. כאשר אתה עם הכדור, עבירה מסוג זה נקראת"עבירת תוקף

שחקן שביצע 5 עבירות מורחק עד סיום המשחק.

במקרה שמספר העבירות של קבוצה ברבע אחד גדול מ-6 זכאית הקבוצה היריבה ל-2 זריקות חופשיות על כל עבירה. (גם אם אינה הייתה תוך כדי זריקה). בשאר המקרים הקבוצה שעליה בוצעה עבירה תחדש את המשחק מקו האורך של המגרש ("כדור מהצד").

כלומר 6 LIMIT ב 7 זורקים (בכל מחצית)

עבירה קשה במיוחד או עבירה שלא "ברוח המשחק" נקראת עבירה בלתי ספורטיבית ומעניקה לקבוצה היריבה שתי זריקות מקו העונשין ולאחריהן נשאר הכדור ברשותה.

התנהגות בלתי ספורטיבית של שחקן או מאמן ומצד ספסל הקבוצה שאינה קשורה למהלכו השוטף של המשחק, נקראת עבירה טכנית ותעניק גם היא זריקה וכדור מהצד.

הפרות:

  • פעולות שבגינן יועבר הכדור לקבוצה השנייה.

אי-הוצאת כדור חוץ במשך 5 שניות. או לפי שיקול דעת שופט המשחק

צעדים- אין ללכת עם הכדור ביד ללא הקפצה שלו (למעט "צעד וחצי") פעולה כזאת נקראת "צעדים". בעת קבלת כדור או בסיום הקפצה, נקבעת "רגל ציר" שסביבה יכול השחקן לנוע, במקרה שהוא מרים את רגל הציר מהקרקע הדבר יחשב ל"צעדים".

איו לשכב או לשבת על המגרש, כאשר מחזיקים בכדור ושתי הרגליים מנותקות מהמגרש. דבר זה מהווה "צעדים".

אין להקפיץ כדור בשנית לאחר שהוקפץ והופסק ("דאבל").

אין להקפיץ כדור בשתי ידיים (למעט בפעם הראשונה של ההקפצה).

6 במידה ויחליט השופט לעצור משחק, יירשם ניצחון טכני לטובת הקבוצה השנייה ביתרון 15:0

זמנים:

שעון 24 שניות- לקבוצה אסור להחזיק את הכדור יותר מ-24 שניות ללא זריקה לסל היריב הנוגעת בטבעת. או לפי שיקול דעת שופט * הליגה משוחקת ללא שעון 24 אלא לפי שיקול דעת שופט

לקבוצה אסור להחזיק את הכדור בחצי המגרש שלה יותר מ-8 שניות. או לפי שיקול דעת שופט  * הליגה משוחקת ללא שעון 8  אלא לפי שיקול דעת שופט

בזמן הוצאת חוץ חייבת הקבוצה התוקפת להכניס את הכדור למגרש בתוך 5 שניות. או לפי שיקול דעת שופט

אין להחזיק את הכדור ללא הקפצה או קליעה לסל יותר מ-5 שניות כאשר השחקן נמצא תחת שמירה לוחצת. או לפי שיקול דעת שופט

5 שניות- לשחקן תוקף אסור לשהות ברחבת העונשין של הקבוצה היריבה יותר משלוש שניות ללא זריקת הכדור לסל. או לפי שיקול דעת שופט

עצירת שעון משחק:

ב 13 הדקות הראשונות של כל מחצית השעון ייעצר בפסק זמן או בזריקות העונשין בלבד (שעון המשחק ימשיך לרוץ גם במקרה של חילוף והוצאה מן החוץ)

ב 2 הדקות האחרונות שעון המשחק ייעצר גם בעת הוצאת כדור בעקבות חוץ / עבירה

בדקה האחרונה ייעצר השעון גם בעת הוצאת כדור לאחר סל.

בעת הארכה - ייעצר השעון בדקה האחרונה בלבד בעת הוצאת כדור מן החוץ ו/או הוצאה לאחר סל. 

7 אורכו של פסק הזמן : חצי דקה

אמירת "שיקול דעת שופט" נובעת מתוך ההבנה כי הליגה הינה ליגה חובבנית / קהילתית.

הועדה המקצועית של הליגה מסמיכה את שופטי המשחק להתעלם משעוני הזמן (פרט לשעון המשחק) ולהתריע בפני קבוצה כי למשל נותרו לה עוד 5 ש' לסיים התקפה (למרות שבפועל ההתקפה הייתה ארוכה מ24 השניות המותרות)

חוקים נוספים:

לאחר שקבוצה תוקפת העבירה את הכדור מעבר לקו החצי אסור להחזירו למחצית המגרש שלה ("חוק החצי").

אין להוציא כדור או שחקן עם כדור מחוץ לתחומי המגרש. במקרה שיצא כדור החוצה זריקת החוץ תהיה של הקבוצה היריבה למי שנגע אחרון בכדור.

אין לבעוט בכדור בכוונה תחילה, אבל מותר לבצע חסימה באמצעות הגוף.

אין להכות בכדור באגרוף.

אין לגלגל את הכדור על המגרש.

אין לחסום את הכדור לאחר שירד במעופו אל החישוק. במקרה כזה תחשב הזריקה כקליעה מוצלחת.

פסקי זמן, נהלי עבודה מול מזכירות המשחק

בתחילת כל משחק כל קבוצה תכריז בפני המזכירות על "מאמן הקבוצה" הוא ורק הוא יהיה רשאי לפנות אל המזכירות ולסמן סימונים חוקיים לשופט המשחק.

במידה והמאמן משמש גם כשחקן, תהיה רשאית הקבוצה לשנות את "מאמן הקבוצה" ובתנאי שהודיעה על כך מראש ותוך כדי המשחק (טרם ההחלפה) למזכירות.

רק "מאמן הקבוצה" יהיה רשאי לעמוד על הקווים. שאר חברי הקבוצה (שאינם ה"חמישייה") יורשו לשבת על הספסל או שיועלו ליציע.

כל מאמן רשאי לעצור את מהלך המשחק בתיאום עם השופט ו/או המזכירות ולקחת פסק זמן בתוך המשחק על מנת לתדרך את השחקנים שלו. פסק הזמן הוא הפסקה של דקה אחת. כל קבוצה זכאית פסק זמן אחד במחצית לא ניתן לצבור את פסקי הזמן.

* בהארכה ראשונה לא יתקבל פסק זמן נוסף. במידה ולא נוצל במחצית השנייה, יוכל להיות מנוצל בהארכה.

הגדרת נציג רשמי של הקבוצה: נציגה הרשמי של כל קבוצה הוא אדם שנבחר / הוגדר על ידי קבוצתו כנציג הקבוצה. זהו אותו נציג שמייצג את הקבוצה מול העירייה ומול נציגי הליגה (למשל בקבוצת הוואטסאפ)

לפני כל משחק יתבקש נציגה הרשמי של הקבוצה למלא טופס רישום של השחקנים לאותו משחק. שימו לב כי ניתן לרשום שחקנים על גבי הטופס רק אלו המשלמים במסגרת החברה העירונית.

לא יוכל שחקן לשחק בשתי קבוצות באותו הבית (על אף שרשום בשני המועדונים) .

משמעת:

כל מעשה אלימות לא ספורטיבי יועלה לדיון וועדת המשמעת של הליגה. הנהלת הליגה והחברה העירונית שומרות לעצמן את הזכות להרחיק קבוצות מן הליגה שינהגו באלימות מילולית ופיזית.

השופט הוא הסמכות המקצועית העליונה במשחק, יש לכבד את סמכותו וקביעותיו הסופיות.

מבנה המזכירות והשופטים:

בכל משחק ישפוט שופט מקצועי אחד שימונה ע"י יו"ר הוועדה המקצועית של הליגה.

צוות המזכירות (מינימום חבר אחד) ימונה ע"י יו"ר הוועדה המקצועית של הליגה.

במשחק הגמר במסגרת הפיינל פור של הבית העליון ובמסגרת שיקול דעתו של יו"ר הוועדה המקצועית של הליגה יישפטו שני שופטים מקצועיים.

שחקנים

1 לא יעלה שחקן למגרש ללא כרטיס שחקן הרשום במזכירות הליגה

2 לא יעלה שחקן למגרש אשר אינו רשום באחד ממרכזי הקהילה בעיר ראשון לציון או לחלופין אושר על ידי וועדת הליגה

3 כל שחקן יכול לשחק במהלך העונה בליגה בקבוצה אחת בלבד. לאחר פתיחת העונה לא תתאפשרנה העברת שחקנים בין הקבוצות (בשני הבתים גם יחד)

4 כל שחקן יחתום בתחילת העונה על טופס "הצהרת בריאות ופטור מאחריות".  באופן אלקטרוני (חובה) ולאחר מכן גם באופן ידני

5. שחקנים מקצועיים אינם מורשים לשחק בליגה (ליגות גבוהות) קבוצה תוכל לכלול שחקני ליגה ב ובתנאי שהם רשומים עימה באולם במרכזי הקהילה בעיר ראשון לציון

חלון העברות 

1. מטרת החוק היא לאפשר לשחקן לעבור קבוצה בפרק זמן של "חלון העברות" ובתנאי שיקוימו התנאים הבאים:

א. הקבוצה ממנה פורש השחקן לא שיחקה יותר מ-2 משחקים בעונה הנוכחית

ב. הקבוצה אליה מעוניין להצטרף השחקן לא שיחקה יותר מ-2 משחקים בעונה הנוכחית

ג. הקבוצה ממנה פורש השחקן שלחה את שחרורו של השחקן משורותיה למזכירות הליגה (על ידי ר' הקבוצה)

ד. הקבוצה אליה מעוניין להצטרף שלחה בקשה לקליטת השחקן למזכירות הליגה (על ידי ר' הקבוצה)

ה. שחקן יכול לעבור קבוצה רק פעם אחת בעונה.

ו. השחקן לא יוכל לשחק במשחקי ליגה מול הקבוצה ממנה פרש (עד לשלב הפיינל פור בלבד)

ז. כל העברה כפופה לאישור הוועדה המקצועית

ח. שחקן אשר מעוניין לפרוש ולעבור קבוצה ולא קיבל את אישור קבוצתו הנוכחית (סעיף ג) יוכל להגיש ערעור למזכירות הליגה וזאת תידון בנושא במנהלת הקפטיינים והוועדה המקצועית. 

נוספים

כל קבוצה מחוייבת לדאוג לתלבושת חוקית בעלת 2 צבעים בהיר וכהה כאשר על כל חולצה מספר אשר הינו ייחודי לכל שחק. לא ייעלה שחקן ללא תלבושת תקנית

יו"ר הוועדה המקצועית יכול להרחיק שחקן מהמגרש ולקבוע את זמן ההרחקה

שחקן שהורחק לכל העונה יעלה לדיון בוועדת משמעת לגבי השתתפותו בעונה הבאה

שחקן שהורחק – יוקפא כרטיס השחקן שלו

יו"ר הוועדה המקצועית יכול להרחיק קבוצה ממשחק נוכחי

בעת הרחקת קבוצה – יירשם לקבוצה הפסד טכני ובנוסף תיקנס הקבוצה ב -10 נקודות לעונה הבאה

כמו כן קבוצה שהורחקה לכל העונה תעלה לדיון בוועדת משמעת לגבי השתתפותה בעונה הבאה

bottom of page