כרטיס שחקן - רישום שחקן לליגה - עונת 2018

כולל הצהרת בריאות ופטור מאחריות