top of page

כרטיס השחקן נשלח למזכירות הליגה

תודה! אישור על ההשתתפות בליגה תתבצע מול מזכירות הליגה ובחתימה ידנית על טופס זה

חזרה לטופס

bottom of page