top of page

ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות - חוקה ותקנון

ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות לזכרו של אורנתן מוטעי ז"ל – עונת 2016

www.ligarishon.com

יו"ר הנהלת הליגה / יו"ר העמותה ביום הקמתה: מר ישראל מוטעי.

יו"ר הוועדה המקצועית של הליגה: מירון עברי שילון .

אולם הליגה: היכל הספורט העירוני "גן נחום" .

הליגה מחולקת ל-2 בתים: בית א ובית ב

אופן החלוקה בהתאם לעונת 2015.

מעבר בין בתים

שתי הקבוצות שיסיימו במקום הראשון בבית ב  יעברו בעונה הבאה לבית א.

שתי הקבוצות שיסיימו במקום האחרון בבית א יעברו בעונה הבאה לבית ב.

קביעת האליפות

הליגה תתחלק לשניים:

שלב ראשון: שלב הבתים.

בשלב הבתים, כל קבוצה תשחק נגד כל אחת מן הקבוצות בבית פעם אחת.

סה"כ משחקים בשלב הבתים (עבור 2 הבתים): 56 (28 בכל בית).

שלב שני: שלב ההכרעה ע"פ פיינל פור.

ארבעת הקבוצות הראשונות מכל בית יתמודדו על ראשות הבית בשיטת הפיינל פול כאשר חצי הגמר הראשון יהיה בין הקבוצות אשר סיימו במקום ה 1 וה 4. חצי הגמר השני יהיה בין הקבוצות שסיימו במקום ה 2-3. ביום נוסף נקיים את משחק 3-4 עבור בית א ושני משחקי הגמר לשני הבתים.

הקבוצה שתסיים במקום הראשון בבית א תהיה "אלופת ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות לשנת 2016"

הקבוצה שתסיים במקום השני תהיה "סגנית אלופת ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות לשנת 2016".

שתי הקבוצות הנ"ל תזכנה בכרטיס כניסה ל "סטריטבול ראשון לציון 2016 לזכרו של אורנתן מוטעי"

שתי הקבוצות שיסיימו במקום הראשון והשני בבית ב יזכו לעלות בשנה הבאה לבית א ובנוסף תחזיקנה בתואר "פיינליסטית ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות ב' 2016" ו "סגנית פיינליסטית ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות ב' 2016"

הן בית א והן בית ב יוכרעו בשיטת הפיינל פור.

 

 

מבנה המשחקים וחוקה

מבנה המשחק:

המשחקים יהיו בשיטת המחציות. 15 דקות לכל מחצית סה"כ 30 דקות משחק.

הארכה:

במידה ומשחק מסתיים בשוויון (תיקו) תתווסף הארכה בת 3 דקות.

עבירות בהארכה: ימשיכו להיספר העבירות מן המחצית השנייה (כלומר אם קבוצה הגיעה ל LIMIT במחצית השנייה, זה ימשיך עמה להארכה)

לא יינתנו פסקי זמן נוספים בהארכה.

צבירת נקודות:

קליעה רגילה שווה שתי נקודות.

קליעה מאחורי קשת שלוש הנקודות מקבלת ערך של שלוש נקודות. (שלשה)

קליעת עונשין במקרה של עבירה מקבלת ערך של נקודה. אם הקליעה השנייה הוחמצה, מי שתופס את הכדור החוזר ממשיך את המשחק כרגיל

במקרה שנשרקה שריקה באמצע קליעה לסל, אם הכדור באוויר, ונכנס לסל הסל יחשב. כך יכול להיות מקרה שבנוסף לסל הזה יקבל השחקן זכות קליעת עונשין נוספת.

עבירות:

אין לבצע עבירות גופניות: להכות שחקן בכל דרך שהיא, לזרוק עליו את הכדור, או לדחוף אותו בחוזקה. כאשר אתה עם הכדור, עבירה מסוג זה נקראת"עבירת תוקף

שחקן שביצע 6 עבירות מורחק עד סיום המשחק.

במקרה שמספר העבירות של קבוצה במחצית אחת גדול מ-6 זכאית הקבוצה היריבה ל-2 זריקות חופשיות על כל עבירה. (גם אם אינה הייתה תוך כדי זריקה). בשאר המקרים הקבוצה שעליה בוצעה עבירה תחדש את המשחק מקו האורך של המגרש ("כדור מהצד").

עבירה קשה במיוחד או עבירה שלא "ברוח המשחק" נקראת עבירה בלתי ספורטיבית ומעניקה לקבוצה היריבה שתי זריקות מקו העונשין ולאחריהן נשאר הכדור ברשותה.

התנהגות בלתי ספורטיבית של שחקן או מאמן ומצד ספסל הקבוצה שאינה קשורה למהלכו השוטף של המשחק, נקראת עבירה טכנית ותעניק גם היא שתי זריקות וכדור מהצד.

הפרות:

  • פעולות שבגינן יועבר הכדור לקבוצה השנייה.

אי-הוצאת כדור חוץ במשך 5 שניות. או לפי שיקול דעת שופט המשחק

צעדים- אין ללכת עם הכדור ביד ללא הקפצה שלו (למעט "צעד וחצי") פעולה כזאת נקראת "צעדים". בעת קבלת כדור או בסיום הקפצה, נקבעת "רגל ציר" שסביבה יכול השחקן לנוע, במקרה שהוא מרים את רגל הציר מהקרקע הדבר יחשב ל"צעדים".

איו לשכב או לשבת על המגרש, כאשר מחזיקים בכדור ושתי הרגליים מנותקות מהמגרש. דבר זה מהווה "צעדים".

אין להקפיץ כדור בשנית לאחר שהוקפץ והופסק ("דאבל").

אין להקפיץ כדור בשתי ידיים (למעט בפעם הראשונה של ההקפצה).

זמנים:

שעון 24 שניות- לקבוצה אסור להחזיק את הכדור יותר מ-24 שניות ללא זריקה לסל היריב הנוגעת בטבעת. או לפי שיקול דעת שופט * הליגה משוחקת ללא שעון 24 אלא לפי שיקול דעת שופט

לקבוצה אסור להחזיק את הכדור בחצי המגרש שלה יותר מ-8 שניות. או לפי שיקול דעת שופט  * הליגה משוחקת ללא שעון 8  אלא לפי שיקול דעת שופט

בזמן הוצאת חוץ חייבת הקבוצה התוקפת להכניס את הכדור למגרש בתוך 5 שניות. או לפי שיקול דעת שופט

אין להחזיק את הכדור ללא הקפצה או קליעה לסל יותר מ-5 שניות כאשר השחקן נמצא תחת שמירה לוחצת. או לפי שיקול דעת שופט

3 שניות- לשחקן תוקף אסור לשהות ברחבת העונשין של הקבוצה היריבה יותר משלוש שניות ללא זריקת הכדור לסל. או לפי שיקול דעת שופט

אמירת "שיקול דעת שופט" נובעת מתוך ההבנה כי הליגה הינה ליגה חובבנית / קהילתית.

הועדה המקצועית של הליגה מסמיכה את שופטי המשחק להתעלם משעוני הזמן (פרט לשעון המשחק) ולהתריע בפני קבוצה כי למשל נותרו לה עוד 5 ש' לסיים התקפה (למרות שבפועל ההתקפה הייתה ארוכה מ24 השניות המותרות)

חוקים נוספים:

לאחר שקבוצה תוקפת העבירה את הכדור מעבר לקו החצי אסור להחזירו למחצית המגרש שלה ("חוק החצי").

אין להוציא כדור או שחקן עם כדור מחוץ לתחומי המגרש. במקרה שיצא כדור החוצה זריקת החוץ תהיה של הקבוצה היריבה למי שנגע אחרון בכדור.

אין לבעוט בכדור בכוונה תחילה, אבל מותר לבצע חסימה באמצעות הגוף.

אין להכות בכדור באגרוף.

אין לגלגל את הכדור על המגרש.

אין לחסום את הכדור לאחר שירד במעופו אל החישוק. במקרה כזה תחשב הזריקה כקליעה מוצלחת.

פסקי זמן, נהלי עבודה מול מזכירות המשחק

בתחילת כל משחק כל קבוצה תכריז בפני המזכירות על "מאמן הקבוצה" הוא ורק הוא יהיה רשאי לפנות אל המזכירות ולסמן סימונים חוקיים לשופט המשחק.

במידה והמאמן משמש גם כשחקן, תהיה רשאית הקבוצה לשנות את "מאמן הקבוצה" ובתנאי שהודיעה על כך מראש ותוך כדי המשחק (טרם ההחלפה) למזכירות.

רק "מאמן הקבוצה" יהיה רשאי לעמוד על הקווים. שאר חברי הקבוצה (שאינם ה"חמישייה") יורשו לשבת על הספסל או שיועלו ליציע.

כל מאמן רשאי לעצור את מהלך המשחק בתיאום עם השופט ו/או המזכירות ולקחת פסק זמן בתוך המשחק על מנת לתדרך את השחקנים שלו. פסק הזמן הוא הפסקה של דקה אחת. כל קבוצה זכאית פסק זמן אחד במחצית לא ניתן לצבור את פסקי הזמן.

* בהארכה ראשונה לא יתקבל פסק זמן נוסף. במידה ולא נוצל במחצית השנייה, יוכל להיות מנוצל בהארכה.

הגדרת נציג רשמי של הקבוצה: נציגה הרשמי של כל קבוצה הוא אדם שנבחר / הוגדר על ידי קבוצתו כנציג הקבוצה. זהו אותו נציג שמייצג את הקבוצה מול העירייה ומול נציגי הליגה (למשל בקבוצת הוואטסאפ)

לפני כל משחק יתבקש נציגה הרשמי של הקבוצה למלא טופס רישום של השחקנים לאותו משחק. שימו לב כי ניתן לרשום שחקנים על גבי הטופס רק אלו המשלמים במסגרת החברה העירונית.

לא יוכל שחקן לשחק בשתי קבוצות באותו הבית (על אף שרשום בשני המועדונים) .

משמעת:

כל מעשה אלימות לא ספורטיבי יועלה לדיון וועדת המשמעת של הליגה. הנהלת הליגה והחברה העירונית שומרות לעצמן את הזכות להרחיק קבוצות מן הליגה שינהגו באלימות מילולית ופיזית.

השופט הוא הסמכות המקצועית העליונה במשחק, יש לכבד את סמכותו וקביעותיו הסופיות.

מבנה המזכירות והשופטים:

בכל משחק ישפוט שופט מקצועי אחד שימונה ע"י יו"ר הוועדה המקצועית של הליגה.

צוות המזכירות (מינימום חבר אחד) ימונה ע"י יו"ר הוועדה המקצועית של הליגה.

במשחק הגמר במסגרת הפיינל פור של הבית העליון ובמסגרת שיקול דעתו של יו"ר הוועדה המקצועית של הליגה יישפטו שני שופטים מקצועיים.

bottom of page