רישום הקבוצות לעונת קיץ 2019 של ליגת ראשון לציון בכדורסל אולמות עומד להיסגר

שימו לב! רישום זה מיועד לקבוצה וימולא על ידי איש הקשר (הקפטן) של הקבוצה. 

(מילוי כרטיסי שחקן לשחקני הקבוצות יתבצע בהמשך לאחר שיאושרו רישומי הקבוצות)

ניתן להירשם עד לתאריך 14/4/2019 .

טופס הרישום ייטען מיד